Administracja serwerami

Skonfigurujemy serwer, zgodnie z Twoimi potrzebami – przygotujemy i zainstalujemy niezbędne oprogramowanie. Celem zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług, monitorujemy działanie serwerów całą dobę. Zapewniamy wsparcie techniczne oraz gwarantujemy krótki czas reakcji i naprawy. Wypróbuj rozwiązania szyte na miarę, wybierz Aboo Technology!

wdrozenia informatyczne

W ramach naszych usług wdrażamy i pełnimy opiekę nad systemami informatycznymi na różnym poziomie zaawansowania, od najprostszych do bardziej złożonych.

Wykonywane przez Nas wdrożenia przynoszą rzeczywiste efekty i korzyści dla przedsiębiorstwa. Umożliwia to racjonalne inwestycje w sprzęt i oprogramowanie, dopasowane do potrzeb klienta. Obdarzając zaufaniem Aboo Technology Wasza firma ma szansę na poprawę bezpieczeństwa pufnych informacji, zwiększenie szybkości przetwarzania informacji, poprawę koordynacji zadań, eliminacje błędów oraz polepszenie kultury organizacyjnej.