Administracja serwerami

Skonfigurujemy serwer, zgodnie z Twoimi potrzebami – przygotujemy i zainstalujemy niezbędne oprogramowanie. Celem zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług, monitorujemy działanie serwerów całą dobę. Zapewniamy wsparcie techniczne oraz gwarantujemy krótki czas reakcji i naprawy. Wypróbuj rozwiązania szyte na miarę, wybierz Aboo Technology!
Sieci komputerowe Sieci VPN

sieci vpn

VPN (ang. Virtual Private Network) to sieć wirtualna, która pozwala na bezpieczne połączenie się z siedzibą firmy wykorzystując do tego celu niezaufane medium, czyli przykładowo sieć Internet. Transmisja odbywa się wtedy poprzez szyfrowane i zabezpieczone wieloma mechanizmami wirtualne tunele.  

Rozwiązanie to jest przeznaczone dla przedsiębiorstw wielooddziałowych oraz takich, które posiadają pracowników mobilnych wymagających stałego kontaktu z zasobami firmy. Zdecydowaną zaletą jest stworzenie połączenia kilku sieci LAN w sieć korporacyjną WAN bez kosztownej inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną.

Oferta sieci Aboo Technology dotycząca sieci VPN jest przeznaczona dla firm, dla których ważna jest sprawna i bezpieczna komunikacja wewnątrz całego przedsiębiorstwa. Dlatego z myślą o nich usługa obejmuje: połączenie oddziałów firmy w sieć VPN, zdalny dostęp do zasobów firmy oraz wdrożenie takiego rozwiązania i opieka serwisowa. Oczywistym wymogiem jest posiadania łącza internetowego w każdej z lokalizacji.

Parametry, które dotyczą sieci VPN obejmują następujące usługi: bezpieczna transmisja danych w ramach takiej sieci,  wykorzystanie technologii IPSec lub MPLS, mechanizmy QoS i backup ISDN (w przypadku awarii łącza internetowego)

Do uzyskania bezpiecznego połączenia z siecią firmową od użytkownika wymagana jest autoryzacja i podanie nazwy użytkownika oraz hasła. Następnie zestawiane jest szyfrowane połączenie z wewnętrzną siecią firmy. Tworzony jest logiczny kanał VPN, który istnieje tylko podczas połączenia (w oparciu o protokół L2TP).

W zależności od potrzeb i wymagań Klienta dodatkowo można wprowadzić usługi, których działanie opiera się o sieć VPN. Są to między innymi: darmowe rozmowy telefoniczne (VoIP) i wideokonferencje, bezpieczny przesył danych, zdalna administracja i dostęp do aplikacji na dowolnych komputerach w sieci firmowej (tzw. Zdalny pulpit), bezpieczna wymiana dokumentów pomiędzy lokacjami oraz zdalny dostęp do drukarek i skanerów.

Dopełnieniem jest kompleksowa opieka serwisowa wdrożonego systemu. Daje to oczywiste korzyści bezpieczeństwa i gwarancję podjęcia przez naszych specjalistów natychmiastowego działania w przypadku jakiejkolwiek awarii.