Administracja serwerami

Skonfigurujemy serwer, zgodnie z Twoimi potrzebami – przygotujemy i zainstalujemy niezbędne oprogramowanie. Celem zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług, monitorujemy działanie serwerów całą dobę. Zapewniamy wsparcie techniczne oraz gwarantujemy krótki czas reakcji i naprawy. Wypróbuj rozwiązania szyte na miarę, wybierz Aboo Technology!
Sieci komputerowe

okablowanie_strukturalne_2

Okablowanie

sieci vpn

VPN (ang. Virtual Private Network) to sieć wirtualna, która pozwala na bezpieczne połączenie się z siedzibą firmy wykorzystując do tego celu niezaufane medium, czyli przykładowo sieć Internet. Transmisja odbywa się wtedy poprzez szyfrowane i zabezpieczone wieloma mechanizmami wirtualne tunele.  

sieci lan

Sieć lokalna LAN (ang. Local Area Network) jest siecią o małej rozległości i rozmiarze porównywalnym do poziomu jednego budynku lub kliku budynków, które są w niedużej odległości od siebie.

wifilogo

Sieci bezprzewodowe