Administracja serwerami

Skonfigurujemy serwer, zgodnie z Twoimi potrzebami – przygotujemy i zainstalujemy niezbędne oprogramowanie. Celem zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług, monitorujemy działanie serwerów całą dobę. Zapewniamy wsparcie techniczne oraz gwarantujemy krótki czas reakcji i naprawy. Wypróbuj rozwiązania szyte na miarę, wybierz Aboo Technology!
Outsourcing IT Wady i zalety

wady i zalety outsourcingu

Outsourcing IT posiada szereg zalet i korzyści, które prowadzą do wprowadzenia usług z jego zakresu. Należy się tez liczyć z ewentualnymi wadami, które spowodowane są nieodpowiednim wprowadzeniem usług outsourcingowych.

Zalety  wynikające z outsourcingu:

 • możliwość korzystania z najnowszych rozwiązań technicznych
 • wzrost zadowolenia kadry kierowniczej i operacyjnej
 • skrócenie czasu reakcji działań na potrzeby osób zainteresowanych
 • zwiększenie elastyczności i rzetelności
 • eliminacja ryzyk organizacyjnych czy finansowych
 • przyjmowania najlepszych praktyk
 • długotrwałe partnerstwo z dostawcami
 • doskonalenie procesów biznesowych
 • wdrażanie najlepszych kompetencji w struktury własnej firmy
 • wzmożona kontrola

Potencjalne wady wynikające z outsourcingu, to:

 • ryzyko „nieoptymalnego” doboru firmy partnerskiej w relacji outsourcingu
 • poziom ryzyka związany z wyciekiem poufnych informacji
 • niepewność funkcjonowania partnera w outsourcingu w niedalekiej przyszłości
 • ryzyko złego kanału przepływu informacji czy informacji zwrotnej
 • potrzeba dodatkowego nakładu pracy, w celu określenia wymagań funkcji outsourcingowych
 • ryzyko niskiego poziomu świadczonych usług przez partnera outsourcingowego