Administracja serwerami

Skonfigurujemy serwer, zgodnie z Twoimi potrzebami – przygotujemy i zainstalujemy niezbędne oprogramowanie. Celem zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług, monitorujemy działanie serwerów całą dobę. Zapewniamy wsparcie techniczne oraz gwarantujemy krótki czas reakcji i naprawy. Wypróbuj rozwiązania szyte na miarę, wybierz Aboo Technology!
Outsourcing IT Korzyści

korzysci-z-zoutsourcingu

Na chwilę obecną outsourcing stał się bardzo istotnym elementem strategicznym wielu firm. Outsourcing zapewnia  sprawny przebieg  procesów w firmie jest  metodą na maksymalizację stopnia zorganizowania oraz  rozwiązaniem wspomagającym realizację strategii najwyższej jakości.

Firmy mają coraz większą świadomość  tego, że outsourcing jest taktyką nie do uniknięcia, gdy chcą się skupić na podstawowych działaniach przedsiębiorstwa i od tego zależy ich być albo nie być. Outsourcing posiada swoistą specyfikę oraz sposób funkcjonowania. Przedsiębiorstwo decydując się na wykorzystanie tego typu usługi wykorzystuje jego następujące aspekty:

  • Zwiększenie koncentracji firmy na podstawowej działalności
  • Redukcję i kontrolę kosztów
  • Zmniejszenie lub podział ryzyka
  • Poprawę jakości usług wynikających  ze specjalizacji

Dla każdej z firm wybierane są niekonwencjonalne metody outsourcingowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb danego przedsiębiorstwa. Wynika to z faktu, że dla  każdej z firm kluczowe są różne zagadnienia jak np. redukcja kosztów, zwiększenie korzyści finansowych, satysfakcja klientów i pracowników, koncentracja na własnej działalności biznesowej, dostępność systemów informatycznych czy czas reakcji dostawcy w sytuacjach awaryjnych. Dużym plusem dla usługobiorcy jest profesjonalna pomoc i obsługa specjalistów z różnych dziedzin , oszczędność kosztów oraz zwiększanie efektywności i wydajności.

Podsumowując korzyści wynikające z outsourcingu, to obniżenie kosztów stałych w przedsiębiorstwie, specjalistyczne wsparcie firmy z zewnątrz, koncentracja na kluczowych kompetencjach, wymiana przestarzałego środowiska systemowego, dostęp do najnowszych zastosowań teleinformatycznych, niezawodny i bezpieczny system danych.

Mając bogate doświadczenie w zakresie outsourcingu informatycznego firma Aboo Technology daje gwarancję Państwa satysfakcji  i z pełną świadomością  poleca swoje usługi.