Administracja serwerami

Skonfigurujemy serwer, zgodnie z Twoimi potrzebami – przygotujemy i zainstalujemy niezbędne oprogramowanie. Celem zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług, monitorujemy działanie serwerów całą dobę. Zapewniamy wsparcie techniczne oraz gwarantujemy krótki czas reakcji i naprawy. Wypróbuj rozwiązania szyte na miarę, wybierz Aboo Technology!
Oferta

outsourcing-it

Outsourcing informatyczny, to nowoczesna strategia zarządzania przy wykorzystaniu usług zewnętrznych firm informatycznych. To jedno z najefektowniejszych narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem bez  konieczności ponoszenia zbędnych kosztów. 

rodzaje outsourcingu

Co-sourcing - czyli ściślejsza forma współpracy pomiędzy zleceniodawcą, a zleceniobiorcą. Może np. polegać na tym, iż działania outsourcingowe wykonują pracownicy zleceniodawcy, ale pod kierunkiem zleceniobiorcy. Pozwala to zmniejszyć koszty zlecenia, ale spada też odpowiedzialność za jakość wykonania.

pict02

Outsourcing ,wywodzi się od dwóch słów angielskich: outside - zewnętrzny i recourse - zasoby, zapasy, środki. W języku biznesu zlepek tych dwóch słów oznacza wychodzenie na zewnątrz z problemami firmy - konkretnie zlecanie niektórych prac zewnętrznym wykonawcom. Idea outsourcingu polega zatem na przekazywaniu zadań, funkcji i procesów do realizacji przez firmę zewnętrzną w danej dziedzinie. Relacje pomiędzy firmami są układem partnerskim, w którym obie strony mają wygrać.

sieci vpn

VPN (ang. Virtual Private Network) to sieć wirtualna, która pozwala na bezpieczne połączenie się z siedzibą firmy wykorzystując do tego celu niezaufane medium, czyli przykładowo sieć Internet. Transmisja odbywa się wtedy poprzez szyfrowane i zabezpieczone wieloma mechanizmami wirtualne tunele.